DeutschEnglishPolskiEspanol            


Ochrona środowiska na osiach. Na całym świecie. Rozwiązania dla świadomej jakości odprowadzania odpadów płynnych

Pomimo, że oczyszczanie sieci kanałowej i wywożenie niebezpiecznych płynnych odpadów powinno odbywać się bez jakiegokolwiek ryzyka transportowego pełna odpowiedzialność byłaby niemożliwa bez wysoko rozwiniętej techniki specjalnych pojazdów.

Tyle razy ile w praktyce występują zlecenia wywozów, tyle razy również indywidualne rozwiązania problemów muszą mieć miejsce. Żaden pojazd masowej produkcji, a tylko i wyłącznie pojazd wyprodukowany według potrzeb może zadanie wykonać bezproblemowo.

Nasze pojazdy wyprodukowane są podczas intensywnych rozmów i ustaleń z Państwem, jako najlepszym praktykantem. W Moskwie czy w Montevideo, Skandynawii lub Azji, Zatoce Perskiej albo na biegunie północnym, w Paryżu czy też w koszarach Wojskowych "Müller Technika Ochrony Środowiska" jest wszędzie, gdzie gospodarność, bezkompromisowe rozwiązania oraz zaufanie odgrywa główną rolę.

"Müller" wysoko umieścił swoją poprzeczkę na całym świecie.

Do chwili obecnej w siedzibie firmy w Schwalenberg ( Niemcy ) zostało wyprodukowanych ponad 4600 pojazdów. Każ
dego roku produkujemy od 100 do 150 zabudów na podwoziach, np.

 • Pojazdy ssąco tłoczące
 • Cysterny ssąco tłoczące według GGVS / ADR
 • Zabudowy płuczące
 • Pojazdy kombinowane ssąco płuczące bez i z odsysaczem wody
 • Duże ilości pojazdów specjalnych  

Pojazdy dla całego świata. Oferujemy specjalne rozwiązania pojazdów do odpadów płynnych w świadomym gatunku, który zaspokaja potrzeby ludzi i ochrony środowiska.

 • Pojazdy ssąco - ciśnieniowe
 • Ssąco ciśnieniowe cysterny
 • Wysokociśnieniowe pojazdy płuczące
 • Zabudowa płucząca
 • Kombinowany pojazd ssąco - płuczący
 • Kombinowany pojazd ssąco płuczący z odzyskiem wody
 • Pojazdy specjalne