DeutschEnglishPolskiEspanol            


Nie puścimy pary, gdzie nie potrzeba.

Nieszczelność rur zatruwa wody gruntowe, co z kolei powoduje zatrucia wody pitnej oraz szkody środowiskowe. Z nieszczelnych rurociągów kanalizacyjnych już jutro poznamy skutki szkód środowiskowych. Dlatego główną dewizą specjalistów czyszczenia kanałów jest żaden kompromis podczas konserwacji kanałów. Nasze rozwiązania są częścią ochrony środowiska. Specjalne techniczne rozwiązania są praktyczne, gospodarczo wybrane i sprawdzone. Sprawdzanie szczelności począwszy od przyłączeń budynków aż do dużych kanałów, oprócz obserwacji optycznej zyskało ostatnio coraz większe znaczenie. Postęp techniczny w poszczególnych urządzeniach i systemach jest procesem, który rozwija się systematycznie.

Dlatego jesteśmy zawsze o krok do przodu. Nasz specjalny program techniki kanałowej:

  • Zawór i pęcherz sprawdzania zaworu
  • Mechaniczne i pneumatyczne łączniki rurociągów
  • Pneumatyczne urządzenie kontroli muf
  • Łapacz urządzenie do prasowania muf
  • Sterowane komputerowo urządzenie kontroli szczelności między powietrzem i wodą według normy DIN EN 1610 i ATV strona M 143 cześć 6
  • Urządzenie zapewniające bezpieczeństwo i wyposażenie studzienkowe
  • Różne specjalne wyposażenia dodatkowe